1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sprawdź bieżącą edycję konferencji MISSI

O konferencji

Konferencja MISSI odbywa się co dwa lata, oferując zarówno naukowcom jak i praktykom, wyjątkową okazję do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń. Konferencja jest miejscem spotkań dla pracowników naukowych z uczelni, muzeów, bibliotek i innych instytucji kulturalnych, jak również dla przedstawicieli firm produkujących oprogramowanie multimedialne. Charakterystyczną cechą konferencji są długie, intensywne, a czasem zaciekłe dyskusje podczas spotkań formalnych i nieformalnych. VIII Międzynarodowa Konferencja Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne jest organizowana przez Zakład Systemów Informacyjnych w Instytucie Informatyki Politechniki Wrocławskiej.

Materiały konferencyjne zostaną opublikowane przez Springer-Verlag w serii Advances in Intelligent and Soft Computing, indeksowanej przez ISI Proceedings, DBLP, EI, SCOPUS, Zentralblatt Math, MetaPress, Springerlink, lub w postaci rozdziałów w recenzowanej książce z numerem ISBN.
Rozszerzone wersje wybranych artykułów zostaną rekomendowane do publikacji w specjalnych wydaniach następujących międzynarodowych czasopism:

Rola Konferencji MISSI w stymulowaniu nowych rozwiązań w dziedzinie multimedialnych i sieciowych systemów informacyjnych (IS) jest nieoceniona. Multimedialne i sieciowe systemy są ważne zwłaszcza dzisiaj, gdy Unia Europejska zaczęła zwracać szczególną uwagę na ochronę i prowadzenie ewidencji dziedzictwa kulturowego w zjednoczonej Europie.

Konferencja MISSI'12 odbywa się pod auspicjami

WTN
Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
PTI
Polskie Towarzystwo Informatyczne