7th International Conference on

Multimedia & Network
Information Systems

Steering Committee

Boczne wejście A1

Aleksander Zgrzywa

Wrocław University of Technology
Wrocław, Poland

Ngoc Thanh Nguyen

Wrocław University of Technology
Wrocław, Poland

Lakhmi C. Jain

University of South Australia
Adelaide, Australia

Janusz Kacprzyk

Polish Academy of Sciences
Warsaw, Poland

Bożena Kostek

Gdansk University of Technology
Gdansk, Poland

Halina Kwaśnicka

Wrocław University of Technology
Wrocław, Poland

Toyoaki Nishida

Kyoto University
Kyoto, Japan